Online bijeenkomsten

Stakeholder bijeenkomst: Pilot wijkontwikkeling Kerkrade-West

Heemwonen

Samen met de professionele stakeholders in de wijk Kerkrade West (zorgpartijen, huurders, bewoners vertegenwoordiging, gemeente enz.) heeft HEEMwonen concrete plannen gemaakt om samenwerking, afstemming en verbinding in de wijk Kerkrade West te stimuleren.

In een reeks online bijeenkomsten zijn door middel van de waarderende benadering (appreicative inquiry) en design thinking-technieken concrete ideeën voor de toekomst verzameld. Met vragen als “Waar zijn we trots op?” en “Wat voor ideeën heb je voor de toekomst van deze wijk?” hebben de stakeholders samen volgende stappen gedefinieerd naar betere en efficiëntere samenwerking.

Wijkontwikkeling HEEMwonen | dagvoorzitter.online
Positieve Gezondheid in Brabant | dagvoorzitter.online

Positieve gezondheid in Brabant

Provincie Noord-Brabant

Drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030. Deze ambitie hebben Gedeputeerde Staten vastgesteld voor het beleidskader Gezondheid. De provincie Noord-Brabant is in gesprek gegaan met alle partners die invloed hebben op de gezondheid van de Brabander. Samen zijn we gaan verkennen en ontdekken waar de belangrijke uitdagingen en mogelijkheden liggen om de ambitie van drie gezonde levensjaren erbij waar te kunnen maken.

Dagvoorzitter.online heeft deze twee online bijeenkomsten begeleid als gespreksleider.

Beweegakkoord Peel en Maas

Gemeente Peel en Maas

Een samenleving die volop in beweging is moet je onderhouden, faciliteren en stimuleren. En dat doet de gemeente Peel en Maas samen met hun inwoners.

Vanuit het oogpunt dat iedereen moet kunnen sporten en bewegen is samen met diverse stakeholders op het gebied van sporten en bewegen een Beweegakkoord ontwikkeld. Dit Beweegakkoord is opgebouwd uit zeven bouwstenen die de ambities van de sport- en beweegaanbieders in Peel en Maas weergeeft. Dagvoorzitter.online heeft het project begeleid en als facilitator opgetreden van de diverse online bijeenkomsten om te komen tot een beweegakkoord.

Sportcluster 'De Warande': Visie 2030

Gemeente Oosterhout

Sportcluster De Warande ontwikkelt momenteel een routekaart voor de uitbreiding van het sportcomplex in Oosterhout. In mei 2021 is gemeente Oosterhout in twee online bijeenkomsten in gesprek gegaan met stakeholders, gebruikers, omwonenden en andere geïnteresseerden over de behoeften, wensen en ideeën voor hun ‘Warande’.

Met diverse technieken hebben we volop ideeën opgehaald richting 2030, waarna deze in de 2e bijeenkomst verder uitgewerkt zijn in concrete stappen. Met deze input zet de gemeente Oosterhout nu de volgende stap naar het concretiseren van de toekomstvisie van sportcluster De Warande. Tijdens de bijeenkomst zijn alle ideeën & stappen visueel vastgelegd door SketchIT Ralph.

Ontmoetingsdag Brabantse Gemeenten

Vereniging Brabantse Gemeenten

Twee keer per jaar kijken burgemeesters, wethouders en raadsleden in de provincie Noord-Brabant uit naar een regionale ontmoetingsdag, georganiseerd door de Vereniging Brabantse Gemeenten. Een dag waar inspiratie, uitwisseling en kennis centraal staan. Zo ook in 2020, alleen dan in een nieuw jasje. Live vanuit de studio in het Provinciehuis van Noord-Brabant is daarom de VBG-ontmoetingsdag georganiseerd waar het ging over Covid-19 wetgeving, Gemeentefinanciën en Sociale Tweedeling. En ja hoor, de borrelplank mocht niet ontbreken. De ‘Borrelplank van Ank’ uit Uden werd zeer gewaardeerd door de vele deelnemers die vanuit huis mee deden aan deze eerste online VBG0-ontmoetingsdag.

Online Dagvoorzitter - Vereniging Brabantse Gemeenten
Online dagvoorzitter - Ministerie VWS

Webinar Maatschappelijke Diensttijd

Ministerie VWS

Om het netwerk van MDT (Maatschappelijke Diensttijd) binnen gemeenten te laten groeien is er een online bijeenkomst georganiseerd door het Ministerie van VWS. Intentie voor deze meeting is om scherp te krijgen wat voor rol gemeenten hebben bij het duurzaam inrichten van MDT en wat daarvoor nodig is. Daarnaast is de digitale sessie een moment van kennisuitwisseling. Naast de uitwisseling van informatie stonden gesprekken met ervaringsdeskundigen centraal.

Open Dag Livestream

Dominicus college, nijmegen

Waar het normaal tijdens een open dag bruist op het Dominicus College, heeft dagvoorzitter.online op 6 februari 2021 samen met docenten en leerlingen de energie naar het beeldscherm gebracht! Het resultaat: een hele dag gevuld met interactieve minicolleges, streams en live vragenrondes.

Tijdens de open dag heeft Tom samen met leerlingen Ties & Beatriz de basisschool leerlingen van groep 7&8 en hun ouders via een livestream uitzending meegenomen in het gebouw, de sfeer en de aanpak van het Dominicus College. “Binnen de huidige omstandigheden is het in sneltreinvaart gelukt om een uniek product neer te zetten”, aldus Sandra Burgers, beleidsmedewerker PR bij het Dominicus College.

Dominicus open dag - dagvoorzitter.online
Online dagvoorzitter - Gemeente Helmond - Week van Respect

Week van Respect

Gemeente Helmond

Op weg naar een “Jeugdvriendelijke Stad” gaat Helmond volop de dialoog aan met de kinderen en jongeren die deze stad maken. De jongeren hebben de wens uitgesproken om met elkaar het gesprek te voeren over pesten en discriminatie. Dit heeft geresulteerd in de opzet en organisatie van twee online bijeenkomsten.

Samen met de kinderen (8-12 jaar) is door te bouwen met Lego informatie opgehaald en de ruimte gecreëerd om hun verhaal te vertalen naar concrete verbeterpunten. Met de jongeren (12 – 18 jaar) is online een ‘JongerenArena’ georganiseerd waar in twee ronden is gesproken over de thema’s pesten en discriminatie. Diverse geïnteresseerden / betrokkenen konden het gesprek volgen om ervaringen van jongeren te horen op het vlak van pesten en discriminatie.

Webinar Netwerk Arbeidsmigranten

Provincie Noord-brabant

De afgelopen tijd is er veel publiciteit geweest rondom arbeidsmigranten in tijden van Corona. Het besef dient te ontstaan dat er door de arbeidsmigranten essentieel werk wordt verricht maar dat we ook te maken hebben met veel negatieve beeldvorming. De provincie Noord-Brabant heeft daarom een webinar georganiseerd om het Netwerk Arbeidsmigranten te stimuleren. Een bijpraat webinar waar het gesprek gevoerd werd met de Provincie, E&A Uitzendbureau, VNO/NCW en de GGD. Ook is stilgestaan bij de totstandkoming van nieuw beleid in de gemeente Altena, wat samen met partners in het werkveld tot stand is gekomen.

Online dagvoorzitter - Webinar - Provincie Noord-Brabant

Toekomst Eurocircuit

Gemeente Valkenswaard

In februari 2021 is de toekomst van het Eurocircuit in Gemeente Valkenswaard besproken met omwonenden, verenigingen en organisaties.

Samen met vier collega dagvoorzitters zijn in twee open en verbindende dialoogsessies ervaringen, wensen, kansen en voorkeursscenario’s van de stakeholders voor het Eurocircuit gebied in beeld gebracht. Als verduidelijking van het proces is door SketchIT Ralph in beeld gebracht welke stappen worden doorlopen en zijn er bouwstenen ontwikkeld om te komen tot duiding, verdieping en mogelijke invulling van het Eurocircuit-terrein.

 

Regiotafel Arbeidsmigranten Breda e.o.

Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant investeert in verbinding, samenwerking en uitwisseling op het gebied van het werken met en huisvesten van arbeidsmigranten. De provincie werkt onder andere aan:

  • Het stimuleren van regionale samenwerking;
  • Ondersteuning met instrumenten om draagvlak, beeldvorming en begrip te bevorderen;
  • Het vervullen van een faciliterende rol in het organiseren van bijeenkomsten waar kennis, kunde en ervaring wordt uitgewisseld.

Dagvoorzitter.online heeft verschillende regiotafels in het najaar van 2020 mogen begeleiden, zowel offline, hybride als online. 

Online dagvoorzitter - Regiotafel Arbeidsmigranten - Breda

Energieweverij

Gemeente Bernheze

Vanaf 2016 begeleidt dagvoorzitter.online in de gemeente Bernheze de jaarlijkse Energieweverij-bijeenkomsten: informatieavonden voor alle inwoners vol inspiratie, updates over de uitgevoerde projecten en het aanwakkeren van nieuwe initiatieven. Een aantal voorbeelden van initiatieven, voortgekomen uit de Energieweverij:

  • Lokaal financieren van zon op dak
  • Windmolens in samenwerking met energiecoöperatie en lokale agrariërs
  • Kinderen en jongeren betrekken met energiechallenges
 

Debatcafé

De Waardenmakers

De Waardenmakers voegen waarde toe aan maatschappelijke initiatieven in Brabant door als verbinder, energizer en inspirator te fungeren. Eén van deze initiatieven zijn debatcafés die door De Waardenmakers in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant worden georganiseerd. Bij deze Debatcafés staan iedere keer weer nieuwe maatschappelijke vaagstukken centraal zoals: 

  • Brabant in 2120
  • Jongeren & Corona
  • Plastic soep 
  • Circulair bouwen

Dagvoorzitter.online werkt mee op het gebied van event-design, dagvoorzitterschap, debatleider, inspirator en energizer. 

De combinatie van jong professionals, studenten en een netwerk van professionals van binnen en buiten Brabant zorgen voor dynamiek, uitdagingen en innovatie. Bij De Waardenmakers gaat het anders dan anders en worden alle betrokkenen uitgedaagd creatief te zijn.