Online bijeenkomsten

Beweegakkoord Peel en Maas

Gemeente Peel en Maas

Voor de gemeente Peel en Maas is een Beweegakkoord ontwikkeld met diverse stakeholders op het gebied van sporten en bewegen. Dit Beweegakkoord is opgebouwd uit zeven bouwstenen die de ambities van de sport en beweegaanbieders in Peel en Maas weergeeft.
Enkele bouwstenen zijn: het nieuwe verenigen, ouderen bewegen op recept en sportiefste kinderen van Nederland.

Online dagvoorzitter - Gemeente Helmond - Week van Respect

Week van Respect

Gemeente Helmond

Op weg naar een “Jeugdvriendelijke Stad” wil Helmond volop de dialoog aangaan met de kinderen en jongeren die deze stad maken. Vanuit hen is aangegeven dat het belangrijk is om met elkaar het gesprek voeren over pesten en discriminatie. Dit gesprek heeft online plaatsgevonden door kleine groepen kinderen en jongeren te spreken:
Kinderen – samen bouwen met Lego om je verhaal te kunnen overbrengen. Zelfs online lukt het om relevante informatie naar boven te halen via die kleine Lego-blokjes.
Jongeren – online is er een JongerenArena georganiseerd waar in twee ronden is gesproken met jongeren over de thema’s pesten en discriminatie. Diverse geïnteresseerden/betrokkenen luisterden naar het gesprek wat zich voor hen afspeelde over deze twee belangrijke thema’s.

Ontmoetingsdag Brabantse Gemeenten

Vereniging Brabantse Gemeenten

Twee keer per jaar kijken burgemeesters, wethouders en raadsleden in de provincie Noord-Brabant uit naar een regionale ontmoetingsdag, georganiseerd door de Vereniging Brabantse Gemeenten. Een dag waar inspiratie, uitwisseling en kennis centraal staan. Zo ook in 2020, alleen dan in een nieuw jasje. Live vanuit de studio in het Provinciehuis van Noord-Brabant is daarom de VBG-ontmoetingsdag georganiseerd waar het ging over Covid-19 wetgeving, Gemeentefinanciën en Sociale Tweedeling. En ja hoor, de borrelplank mocht niet ontbreken. De ‘Borrelplank van Ank’ uit Uden werd zeer gewaardeerd door de vele deelnemers die vanuit huis mee deden aan deze eerste online VBG0-ontmoetingsdag.

Online Dagvoorzitter - Vereniging Brabantse Gemeenten
Online dagvoorzitter - Ministerie VWS

Webinar Maatschappelijke Diensttijd

Ministerie VWS

Om het netwerk van MDT (Maatschappelijke Diensttijd) binnen gemeenten te laten groeien is er een online bijeenkomst georganiseerd door het Ministerie van VWS. Intentie voor deze meeting is om scherp te krijgen wat voor rol gemeenten hebben bij het duurzaam inrichten van MDT en wat daarvoor nodig is. Daarnaast is de digitale sessie een moment van kennisuitwisseling. Naast de uitwisseling van informatie stonden gesprekken met ervaringsdeskundigen centraal.

Webinar Netwerk Arbeidsmigranten

Provincie Noord-brabant

De afgelopen tijd is er veel publiciteit geweest rondom arbeidsmigranten in tijden van Corona. Het besef dient te ontstaan dat er door de arbeidsmigranten essentieel werk wordt verricht maar dat we ook te maken hebben met veel negatieve beeldvorming. De provincie Noord-Brabant heeft daarom een webinar georganiseerd om het Netwerk Arbeidsmigranten te stimuleren. Een bijpraat webinar waar het gesprek gevoerd werd met de Provincie, E&A Uitzendbureau, VNO/NCW en de GGD. Ook is stilgestaan bij de totstandkoming van nieuw beleid in de gemeente Altena, wat samen met partners in het werkveld tot stand is gekomen.

Online dagvoorzitter - Webinar - Provincie Noord-Brabant

Energieweverij

Gemeente Bernheze

Vanaf 2016 wordt de Energieweverij in Bernheze georganiseerd. Een avond vol inspiratie, updates over de uitgevoerde projecten en ieder jaar weer nieuwe initiatieven die worden opgezet. in 2020 sprongen er drie initiatieven uit, namelijk: 

  • het lokaal financieren van zon op dak
  • windmolens in samenwerking met energiecoöperatie en lokale agrariërs
  • kinderen en jongeren betrekken met energiechallenges
 

Regiotafel Arbeidsmigranten Breda e.o.

Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant investeert in verbinding, samenwerking en uitwisseling op het gebied van het werken met en huisvesten van arbeidsmigranten. De provincie werkt onder andere aan:

  • Het stimuleren van regionale samenwerking;
  • Ondersteuning met instrumenten om draagvlak, beeldvorming en begrip te bevorderen;
  • Het vervullen van een faciliterende rol in het organiseren van bijeenkomsten waar kennis, kunde en ervaring wordt uitgewisseld.

Dagvoorzitter.online heeft verschillende regiotafels in het najaar van 2020 mogen begeleiden, zowel offline, hybride als online. 

Online dagvoorzitter - Regiotafel Arbeidsmigranten - Breda

Debatcafé

De Waardenmakers

De Waardenmakers voegen waarde toe aan maatschappelijke initiatieven in Brabant door als verbinder, energizer en inspirator te fungeren. Eén van deze initiatieven zijn debatcafés die door De Waardenmakers in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant worden georganiseerd. Bij deze Debatcafés staan iedere keer weer nieuwe maatschappelijke vaagstukken centraal zoals: 

  • Brabant in 2120
  • Jongeren & Corona
  • Plastic soep 
  • Circulair bouwen

Dagvoorzitter.online werkt mee op het gebied van event-design, dagvoorzitterschap, debatleider, inspirator en energizer. 

De combinatie van jong professionals, studenten en een netwerk van professionals van binnen en buiten Brabant zorgen voor dynamiek, uitdagingen en innovatie. Bij De Waardenmakers gaat het anders dan anders en worden alle betrokkenen uitgedaagd creatief te zijn. 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat jij de beste ervaring op onze website krijgt.